เเบตเตอรี่มีความสำคัญอันดับต้นๆของ การเก็บรักษาดูเเลรักษารถยกไฟฟ้ารถนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเลยก็ว่าได้

การใช้งานต่อวันได้กี่ชั่วโมงต้องระบุให้ชัดเจน วิธีการชาร์จที่ถูกต้อง เเละอาการผิดปกติของเเบตเตอรี่ คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยกไฟฟ้า

หน้าที่ของแบตเตอรี่เมื่อนำมาใช้งานกับรถยกสูงไฟฟ้า

 • ให้กำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์ปั้มไฮโดรลิค
 • ให้กำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์ขับเคลื่อน
 • ให้กำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์พวงมาลัย
 • ให้กำลังไฟฟ้ากับระบบแสงสว่าง,สัญญาณต่างๆและระบบควบคุม (ควรใช้ DC To Dc converter)
 • เป็นน้ำหนักถ่วงในขณะยกของ(Counterbalance)

โดยปกติอายุของแบตเตอรี่จะกำหนดเป็นจำนวน Cycles

แบตเตอรี่ชนิดแผ่นหลอด=1200 – 1500 Cycles แบตเตอรี่ชนิดเรียบ= 700 – 800 Cycles


(Discharged 80% and Recharge 8 – 12 Hr ) 1 Cycles หมายถึง การใช้งาน (Discharge) 1 ครั้ง และประจุไฟกลับคืน(Recharge) 1 ครั้ง

ข้อเสนอแนะในการใช้แบตเตอรี่ เพื่อการบำรุงรักษา

สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

 • เช็คระดับน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับอยู่เสมอ
 • ใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์เท่านั้นในการเติมแบตเตอรี่
 • รักษาแบตเตอรี่ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
 • ให้รีบประจุไฟให้กับแบตเตอรี่ทันทีเมื่อใช้งานแบตเตอรี่เสร็จแล้ว
 • เปิดจุกปิดฝา ในขณะที่ประจุไฟ เพื่อระบายความร้อนและแก๊สได้ดียิ่งขึ้น
 • ประจุไฟให้เต็มทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้งาน (ถ.พ 1.270-1.280)
 • เมื่อประจุไฟเต็มแล้วก่อนนำออกใช้ควรทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิลดลงก่อน
 • ปิดฝาครอบขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการลัดวงจร
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ของแบตเตอรี่อยู่เสมอ หากชำรุดควรแก้ไขหรือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ
 • ใช้แบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนด ถ.พ ต่ำกว่า 1.150
 • ประจุไฟเกิน (Over Charger) อัตราที่กำหนด
 • เติมน้ำกลั่นน้อยหรือมากเกินไป
 • ใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะโดยไม่มีฉนวนหุ้ม
 • สูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟใดๆ ใกล้แบตเตอรี่
 • เปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่โดยไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานหรือตัวแบตเตอรี่ได้